Semináře

Kromě následujících seminářů můžeme pro vás připravit i semináře podle vašich požadavků.

Časový rozsah semináře je 1,5h až max. 2h. Cena semináře je 1400kč, plus cestovné.

 

VÝCHOVA

 •  

 • Mezigenerační soužití – strasti a slasti. V semináři se budeme zabývat konflikty a třecími plochami, které jsou přirozenou součásti generačního soužití. Toto téma je určitě výzvou pro každou rodinu. Budeme mluvit o nastavení hranic ve vzájemných vztazích a jak si věci vyříkat. Nakonec se podíváme na to, jak se nejlépe vyhnout nepříjemný konfliktům.

 • Hodný versus zodpovědný rodič. Co vede děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti? Máme být sluhy dětí?  Schopnost dětí nést zodpovědnost v různých věkových skupinách. Příklady a návrhy, jak jsou děti obecně schopny podílet se na domácích pracích.

 • Šťastní rodiče, šťastné děti. Naši děti nepotřebují dokonalé rodiče nebo prarodiče. To co potřebují, je mít kolem sebe spokojené a odpočaté dospělé. Abychom mohli pečovat o druhé, musíme se učit pečovat o sebe. Pochopení a respektování vlastních hranic a
  omezení je jednou z nejdůležitějších schopností člověka, aby mohl zdravě fungovat. Na semináři se budeme zabývat tím, co dělat, abychom tzv. “nevyhořeli”.
 • Radosti a strasti dospívání. V tomto semináři se budeme zabývat následujícími otázkami: Lze se připravit na dospívání svých dětí?  Jak jim můžeme pomoci a jak je můžeme zranit? Jak porozumět tomu co prožívají? Jaké jim dávat hranice. Seminář je doplněn krátkými ukázkami filmových scének a reálnými komntáři teenagerů.

 • Rodič není sluha. Nastavit hranice, nechat nést důsledky. Je normální, že žijeme uprostřed určitých mantinelů, hranic a pravidel. Nikdo z nás si nemůže v plné míře dělat, co se mu zachce. Je potřeba učit děti už od mala kázni a zodpovědnosti, aby v dospělosti nebyly nepříjemně překvapeny.

 • Mluvíte jazykem lásky svého dítěte? Jak děti poznají, že je máme rádi? Ne všichni to máme stejné. Podívejme se na pět jazyků lásky a na to, jak je používat. Cílem semináře představit přirozený a dítětem srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Otvírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb dítěte.

 • Čtyři typy osobnosti trochu jinak. Podíváme se na čtyři typy osobnosti, jejich silné i slabé stránky. Na to, kdo má sklon k přísné nebo příliš laskavé výchově.

 • Dobrý táta. Být dobrým otcem není snadné, není na to žádná škola, která by nás na otcovství připravila. Co každý otec může dát a co každé dítě potřebuje slyšet od svého otce, než odejde z domu? Jak se můžeme vyvarovat nejčastějším chybám v rodině?

 • Výchova chlapců v Čechách. Co je jiné při výchově synů? Mohou mámy dělat chyby? Společně projdeme úskalími i typy, jak zdárně vychovávat kluky.

 • Výchova krok za krokem -  2 semináře. Budeme se zabývat jednotlivými etapami rozvoje dítěte a řekneme si, co v každém období děti potřebují, jak jim můžeme pomoci a jak se máme vyhnout zranění.

 • Čas a zábava s dětmi. To, co vaše děti potřebují, nejsou dárky, ale zážitky. Pojďme se učit využívat zdroje, které máme, abychom naplnili jejich potřeby a užili si také zábavu.

 • Sourozenecké konstelace. Jaký vliv má pořadí narození dětí v rodině na jejich vlastnosti, na rozdíly v řešení konfliktů, na to jak s nimi jednáme. Zaměříme se na tři základní typy: prvorození (včetně jedináčků), druhorození (případně prostřední děti) a benjamínci (nejmladší děti).

 • Sebevědomí dětí. Odkud se sebevědomí bere? Kde má svůj původ? Při odpovědi na tyto otázky se musíme obrátit k dětství. Rodiče mají velký vliv na to, jestli jejich dítě půjde životem jako sebevědomý člověk, který ví, čeho chce dosáhnout. Postoje a chování rodičů ho utvářejí. Co s tím můžeme dělat? Čemu se vyhnout a na co se zaměřit?
 • Emoční inteligence dětí. Jedinci s rozvinutým EQ jsou odpovědnější, asertivnější, uvolněnější, sociálně obratnější, dovedou se vcítit, lépe vycházejí s vrstevníky, s rodiči i učiteli, lépe zvládají zátěžové situace. Seminář je zaměřen na praktické s aktivitami vedoucími k budování emoční inteligence, kterou můžeme vhodnými způsoby rozvíjet.

 • Emocionální zralost. Zralost v citové oblasti nám umožňuje budovat zdravé vztahy a i tzv. negativní emoce využívat konstruktivně. Seminář je zaměřen na praktické zkušenosti s aktivitami vedoucími k rozvoji emocionální složky osobnosti, kterou můžeme vhodnými postupy rozvíjet.

 • Jak se stát povzbuzujícím rodičem. Pochopit význam a důležitost při budování sebedůvěry dítěte a jeho ceny. Ukážeme si praktické příklady, jak můžeme děti povzbudit a také čím je můžeme zranit. 

 • Tři styly výchovy. Budeme se snažit porozumět třem typům výchovy: autoritativní ,  demokratická a liberální. Jaký styl výchovy jsme zažili a jaký chceme předat? Uvedeme si typické příklady a postoje u jednotlivých stylů. Dále si ukážeme, jak se děti mohou cítit v jednotlivých rodinách.

 

RODINA (MANŽELSTVÍ)

 • Konflikty, samé konflikty. Konflikty jsou součástí každého vztahu, ale je na nás jak moc je necháme ničit naše vztahy nebo je využijeme k vzájemnému růstu. Jak jim porozumět a jak se je naučit zvládat.

 • Vetřelci v manželství. Každý vztah je založen na vzájemné důvěřuje. Čím větší důvěra, tím větší blízkost. Pokud tuto důvěru někdo nebo něco naruší, vnikají do těchto trhlin vetřelci. Jak je rozpoznat? Jak se bránit?

 • Komunikace v manželství. Základem zdravého vztahu je dobrá komunikace. Jde o více než sdílení informací. Co nám v tom může bránit? Jak se můžeme zdokonalit?

 • Tajemství naslouchání. Co je třeba k dobrému naslouchání? Co nám může bránit? Jak můžeme zlepšit naši komunikaci, když si budeme správně naslouchat?
 • Potřeby muže, potřeby ženy. I když jsme každý originál, něco máme společné. A tím jsou naše vnitřní potřeby. Které to jsou? Jak je můžeme naplnit? 

 • Recept” na štastné manželství. Co dělá šťastné páry šťastnými? Na semináři budeme mluvit o jednotlivých ingrediencích spokojeného manželství, o tom co kazí manželství, o důležitosti kompromisů, o potřebách partnerů a jejich naplňování.  Manželé si zkusí napsat svůj vlastní recept na šťastné manželství.

 • Porozumění našim odlišnostem – každý pocházíme z jiné rodiny, máme zakořeněné jiné zvyky a návyky. Co je pro jednoho “normální”, druhého stejná věc může vytáčet. Nemáme stejné potřeby, chutě, touhy. Potřebujeme se učit rozumět našim odlišnostem.

   

   

ROZVOJ OSOBNOSTI

 • Vědomí vlastní hodnoty. V dobrém slova smyslu máme i my, rodiče, svá práva. Abychom mohli dávat, musíme i přijímat, dbát o sebe, obnovovat síly. Jak souvisí vědomí vlastní hodnoty se zvládáním stresu? Je zdravé mít děti na prvním místě?

 • Kam se ztratil můj čas? Každý máme 24h a je na nás, jak je využijeme. Buď budeme správně směřovat naše aktivity a vnější věci nebo se jimi necháme unášet. Jak se rozhodneme?

 • Rozvoj muže. Každá společnost potřebuje zralé muže. Jak se jimi můžeme stát? Jaké jsou stádia a etapy rozvoje? Budeme se zabývat etapou chlapce, muže a patriarchy.

 • Emoce. Jsou přirozenou součástí naší osobnosti stejně jako myšlení, touhy a vůle. Jsou jazykem naší duše. Pokud nevíme, co cítíme nebo to neumíme popsat, pak ani nevíme, co chceme. Budeme se zabývat tím, jak našim emocím více porozumět.  

 • Zodpovědnost, Pravdivost, Fair play, Svoboda. Dnes? Okénko do etické výchovy a podpoření toho, co tušíme a je někde uvnitř nás. Interaktivní seminář plný příkladů, příběhů, diskuzí a cvičení.

 • Solidarita, Tolerance, Naslouchání. Dnes? Okénko do etické výchovy a podpoření toho, co tušíme a je někde uvnitř nás.

OSTATNÍ

 • Není těch církví nějak moc? Jak to, že jich je tolik? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Tento seminář vám poskytne základní přehled.

 • Stručný přehled Bible - 2 semináře. Každý by měl mít základní přehled, o čem je tato nejrozšířenější kniha na světě. Aneb co v dějepise nebylo. Seminář je doplněn fotografiemi a videem.