Ohlasy na kurz Klíč ke zdravým vztahům ( neupraveno :)

Co ti kurz přinesl?

Obohacení naší rodiny, hlavně vztahu s partnerem, zjištění, že nejsem divná; zcela nový pohled na sebe samu, možnost přemýšlet o sobě; náhled na sebe, partnera, rodinu; nový pohled na rodičovství a taky sebe samu; osobní rozvoj; pochopení sebe sama a trošku i partnera; pochopení se, otevření očí; náhled na sebe z jiného úhlu

Co hodnotíš pozitivně?

Dobrá forma výkladu, příklady ze života; možnost být chvíli bez dětí a mezi jinými lidmi; osoba přednášejícího (2x), kurz byl díky němu kvalitní; příběhy ze života, osobní zkušenost; praktické rady a informace; téma, prostory, hlídání (2x), organizace; poznání nového

Negativně?

Přidat jednu lekci a víc rozebrat přístup k dětem, řešení kolizí; občas nebyla zodpovězena otázka a vztáhnuto na sebe a svou rodinu

Vliv na vztah s dětmi

Zatím nevím; více se ovládám, uvědomuji si svá negativa a snažím se nepřenášet na ně své nálady; pozitivní (2x); uvědomění si, že je třeba více řešit emoce; mluvím s nimi víc o prožitcích; snaha vidět problém z hlediska dítěte, vidět věci, které si nesu z rodiny; začala jsem říkat, co si myslím, popisovat emoce; více o nich přemýšlím, více respektu

S partnerem

Objasnění kdo jsem a  kdo je on a proč se tak chová; mnohé se mi vyjasnilo!otevřeně jsme si popovídali, bylo to fajn, budeme lépe zvládat konflikty, když víme z čeho pramení;; pozitivní; impuls k rozhovoru, vzájemné poznání; víc si povídáme o sobě a pocitech; vzájemné porozumění; začínám rozumět některým věcem v jeho chování; větší otevřenost, pochopení, prostor pro komunikaci

K sobě?

Velké pochopení, takže mě to tak netrápí, uvědomění si, co já potřebuji; rozšíření obzorů, objevení svého stylu a chuť na něm pracovat; velký posun na své prožívání, emoce, poprvé jsem měla pocit, že mi někdo rozumí, v charakteristikách  jsem se naprosto poznávala, to se mi ještě nestalo; pozitivní; povzbuzení, pochopení svého jednání, motor je změně; osobní uvědomění, kdo jsem, touhu na sobě pracovat; pochopení, že druzí to mohou mít jinak, nic není špatně; pochopila jsem své chování v některých situacích

Výběr přednášejícího

Velmi kladně, že je to muž – jiný pohled, ne tak mateřský, někdy se opakovali příklady, časově nestíhal; super , 1*, otevřený přístup, prostor pro každého, pečlivost přípravy, důkladné probrání témat, příkladdy, vtipy, pohody; výborný (4x), jeho názory mi sedí, praktický, realistický; pecka

Kurzy a semináře proběhly v následujících městech

Olomouc, Prostějov, Lutín, Ostrava, Zlín, Litovel, Vikýřovice, Mohelnice

Některé ohlasy:

Kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi

Dokáži se zorientovat sám v sobě, rozumím, proč mě některé situace štvou. Začínám chápat, proč se manželka a děti chovají, tak jak se chovají a jak mám na to reagovat. Musím konstatovat, že to fakt funguje.

Kurz vede k pochopení chování partnera a dětí a celkový rozvoj rodinného života, vedoucí k uvědomění si pocitů.

Z vlastní zkušenosti si myslím, že by kurz měli absolvovat oba partneři.V diskuzi jsem si mohl uvědomit věci o sobě, formulovat názor a slyšet jak ostatní to prožívají.

Pomohl mi nahlížet na situace ve výchově hlouběji, pochopit proč jednám stylem, kterým jednám a jak to změnit. Líbilo se mi rozebírat jednotlivé situace a jejich nejlepší řešení.

Kurz mi pomohl pochopit některé stránky mne samotné a to jak funguju ve vztahu k ostatním.

Kurz byl praktický a užitečný. Pomohl mi uvědomit si rozdíly nás manželů a po „letech“ začít na tom pracovat.

Hodnotím velmi pozitivně. Začali jsme doma více vyjadřovat emoce, touhy a všichni se měníme. Hlavně vytrvat.

Uvědomění si vlastních neefektivních výchovných postupů, pochopení důvodů některých konfliktů; objasnění proč manžel někdy jedná tak, jak jedná.

Kurz Výchova krok za krokem

  •   Oslovily mne zásady při řešení problémů a také „rodinné  (večírky)“
  •   Líbil se mi interaktivní přístup lektora, nápadité, zábavné …více promíchávat lidi ve skupinách
  •   Dozvěděla jsem se nové věci, spočinula si a poznala, že i ostatní mají podobné problémy
  •   Líbily se mi příběhy a konkrétní příklady
  •   Oceňuji, že se lektoři střídají (manželé) a jejich praktické postřehy z vlastního života
  •   Děkujeme moc za kurz, který významně ovlivnil můj pohled na výchovu a zkvalitnil vzájemné rodinné vztahy.
  •   Ráda bych v podobných kurzech pokračovala. Bylo to poučné i zábavné.